МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

2020-2021 оны Намрын улирлын
хичээл сонголт-1 явагдаж байна

Хөтөлбөрөөс мэргэжил сонгох оюутнууд 8 сард сонголт 1, 2-оо Сургалтын албатай хамтран шийдвэрлэнэ.