МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ


МЭДЭГДЭЛ
ШУТИС-ийн нийт профессор багш, ажилтан, оюутан суралцагчдын анхааралд
МЭДЭГДЭЛ
ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРТ ШИЛЖҮҮЛЖ БАЙГАА ТАЛААР ОЮУТАН СУРАЛЦАГЧДАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ