МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

МЭДЭГДЭЛ
2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Улсын Онцгой комисс, Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг үндэслэн ШУТИС-ийн бүх шатны намрын улирлын танхимын сургалтыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс хувиарын дагуу эхлүүлэх болсныг нийт профессор, багш нар болон оюутан суралцагчдад мэдэгдэе.
Сургалтын бодлого зохицуулалтын газар
2020-09-15
Юнителийн дугаартай ШУТИС-ийн залууст
ШУТИС-ийн оюутнууд 1000 төгрөгийн дата багцаар 30 хоног хурдны хязгааргүйгээр хандана