МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
2019-2020 оны Намрын улирлын
ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ 2 ЯВАГДАЖ БАЙНА

2019-2020 оны шинэ элсэгчдийн
хичээл сонголт 1 явагдаж байна