МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

Зуны улирлын Сонголт 1 , 2 2020.06.07-ны 22 цаг хүртэл явагдана
Юнителийн дугаартай ШУТИС-ийн залууст
ШУТИС-ийн оюутнууд 1000 төгрөгийн дата багцаар 30 хоног хурдны хязгааргүйгээр хандана